SAL7392, Act: R°262.2-V°262.1 (478 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°262.2-V°262.1  
Act
Date: 1499-03-07

Transcription

2020-08-25 by Karel Embrechts
Eene deylinge ende sceydinge gesciet en(de) gemaict zijnde/
tusschen janne van butschoe(re) sone wijlen he(n)ricx in deen/
zijde ende lijsbetthe(n) van butschoe(re) wed(uw)[e] m(er)tens wijlen/
bubbele(re) ende zust(er) des voirs(creven) jans inden name van/
huer en(de) van hue(re)n wettigen kinde(re)n die zij behouden/
heeft vand(en) voirs(creven) wijlen m(er)ten(en) hue(re)n man ten/
bij sijne oick ende met consente wille en(de) weten(e)/
bastijns nuwe(n)s al(ia)s van leeuwe als naiste maech der/
selv(er) kinde(re)n van huers vad(er)s wegen en(de) henricx van/
compe(n)rode als naiste maech der selv(er) kinde(re)n vand(er)/
moed(er) wegen voirs(creven) affirme(re)nde de selve moed(er) en(de)/
bastijn nouwe(n)s en(de) henr(ic) van compe(n)rode als naiste/
mage ende vrinde voirs(creven) dit geschiet te zijne ten/
meeste(n) orbe(r) en(de) p(ro)fijte der selv(er) kinde(re)n in dand(er) zijde/
Op ende vanden goeden en(de) rinte(n) hen bleven en(de) v(er)storve(n)/
bijd(er) doot en(de) aflivich(eit) he(re)n wout(er)s wijlen van butschoe(re)/
priest(er)s als hij leefde brued(er) des voirs(creven) wijle(n) he(n)ricx/
en(de) oem der voirs(creven) jans en(de) lijsbetthe(n) van butschore/
te deylen/
Soe zijn bleven ende gevalle(n) den voirs(creven) ja(n)ne van/
butschoe(re) de goede h(ier)nae bescreven Yerst eene(n) bee(m)pt/
alsoe dien gelegen is inde selve p(ro)chie van meenssele/
aen de goede des voirs(creven) henricx van compenrode/
in deen zijde ende der wed(uw)[en] en(de) kinde(re)n meest(er) ende jans nijs in dand(er) [zijden] It(em) noch eene(n) else(n)bosch/
alsoe dien gelegen is inde selve p(ro)chie van mee(n)sele/
tussche(n) de goede des voirs(creven) jans nijs in deen sijde/
en(de) der wed(uw)[en] en(de) kinde(re)n meest(er) henricx wijle(n) vynck/
in dand(er) It(em) noch een bosschelken inde steenbeke/
inde selve p(ro)chie voirs(creven) It(em) noch deen hellicht/
/ van eene()n boeg(ar)deken alsoe dat gelegen is inde selve/
p(ro)chie d(aer) af dand(er) hellicht toebehoirt gorijse van co(m)pe(n)rode/
It(em) noch eene(n) beempt groot zijnde een boend(er) oft d(aer)omtr(int)/
alsoe dien gelegen is inde p(ro)chie van kiesekem tussche(n)/
de goede der jouffr(ouwe) vand(en) gore op deen zijde ende/
der wed(uw)[en] yweyns wijlen ramp(ar)ts op dand(er) zijde sub/
iu(r)e p(ri)us t(er)mi(ni)s debit(o) hanc quoq(ue) et sat(is) prout/
cor(am) tymple buets(ele) m(ar)tii vii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator