SAL7392, Act: R°282.3-V°282.1 (508 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°282.3-V°282.1  
Act
Date: 1499-03-20

Transcription

2020-08-29 by Karel Embrechts
Nae dien henr(ic) coker bode m(ijns) gened(ichs) he(re)n uuyt/
laste en(de) bevele alsoe hij seyt vand(en) he(re)n vand(er)/
rekecame(re)n ons gened(ichs) he(re)n tot bruess(el) heeft willen/
executie doen over daneele de mu(n)te(re) om te hebben(e)/
seke(r) resten die anthonis wijlen van wynge t(er) cause(n)/
van sijnd(er) officien en(de) meyerie(n) van libbeke in janne/
vand(er) eycken wijle(n) rintm(eeste)r van brab(ant) gehoud(en) was/
en(de) dat op en(de) over de pe(n)ni(n)g(en) gecomen vand(en)/
/ vercoepe vanden hove desselfs meyers gelegen te/
holsbeke op hoegen en(de) uuyte(n) beleide Daer tegen/
de voirs(creven) daneel hem als geleydde ond(er) dandere/
opponeerde seggen(de) datmen bevi(n)den soude mits celen/
en(de) and(er)ssins wesen(de) in seke(r) coffe(re)n den voirs(creven) meye(r)/
toebehoiren(de) tot seke(re)n plaets(en) gestelt en(de) oic and(er)ssins/
dat de voirs(creven) resten bet(aelt) souden wesen ende alsoe/
de selve executie tonrechte gebue(re)n soude en(de) buyten/
reden(en) De voirs(creven) henr(ic) altijt p(er)siste(ren)de met zijnd(er)/
executien te willen voirts vae(re)n naevolgen(de) zijne(n)/
besceyde in dien bege(re)nde de voirs(creven) daneel copie/
van zijnd(er) execut(ie) dewelck hem de selve henr(ic)/
weyg(er)de [p(er)siste(re)nde in dien tot namptizatie(n) te wille(n) hebbe(n)] Es de selve ond(er)wesen bijden raide vand(er)/
stadt te sup(er)cederen(e) tot in vrijdage naistc(omende) en(de) gelast/
den voirs(creven) daneele dat hij bynnen middele(n) tijde/
zijn devoir doen soude de voirs(creven) acquijte(n) en(de) cedulle(n)/
te gecrijgen ten ynde dat henr(ic) reden(en) soude moegen/
hebben af te laten ende oft des niet en gebuerde soude/
de selve henr(ic) staen op zijn beloep Act(um) in (con)s(ili)[o] op(idi)/
m(ar)tii xx[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator