SAL7392, Act: R°302.1 (526 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°302.1  
Act
Date: 1499-04-10

Transcription

2020-09-04 by Karel Embrechts
Item jan van hornicke woenen(de) te wespelair in/
p(rese)ntia heeft gekint ende gelijdt dat hij in pechti(n)g(en)/
genomen heeft tegen janne lymair zijne(n) oem/
woenen(de) te mechelen die hem bekint alsoe v(er)pacht/
te hebben(e) alle alsulke erfgoede(n) alse de selve jan/
lymair bynne(n) der p(ro)chien van wespelair liggen(de) heeft/
om die te houden te hebben ende te gebruycken/
van kersmesse lestleden incluys eene(n) t(er)mijn van/
zesse jae(re)n lanck due(re)nde deen nae dand(er) sonder middel/
vervolgen(de) elcx jairs d(aer)enbynne(n) om ende voe(r)/
thien rinsg(ulden) te xx stuv(er)s tstuck de welke de/
voirs(creven) jan lymair jairlijcx heffen ende bue(re)n sal/
aen alsulk(er) huyshue(re)n als den voirs(creven) janne van/
hornicke jairlijcx verschijne(n) sullen den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde van seke(re)n sijne(n) huysen gelegen bynnen/
der stadt van mechelen It(em) heeft voirt bekint de/
voirs(creven) jan lymair hoe wel hij eene lange wijle/
tijts bijden voirs(creven) janne van hornicke zijne(n) neve/
gewoent heeft bynnen desselfs jans van hornicke/
huyse tot wespelair dat hij nochtans gheene/
haeffel(ijcke) goede bynne(n) den selven huyse gelaten en/
heeft noch alnoch en zijn hem toebehoe(re)nde ende/
dat jan van hornicke egheen(en) haeff(elijke) goede onder/
hem en heeft d(aer) inne de selve jan lymair e(n)nichss(ins)/
gericht zijn soude oft die hem toebehoe(re)n souden/
moegen cor(am) borch(oven) bouchout aprilis x[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator