SAL7392, Act: R°303.6-R°304.1 (532 of 688)
Search Act
previous | next
Act R°303.6-R°304.1  
Act
Date: 1499-04-11

Transcription

2020-07-20 by Karel Embrechts
Item henrick van dyependale die geleidt is nae/
des(er) stadt recht totten goeden have en(de) erve/
/ jans van tuydekem ende willem van tuydekem des/
voirs(creven) jans sone hebben geloeft ind(ivisim) gerardo de/
thymo d(aer) voe(r) inne te staene ende warant te zijne/
tege(n) eene(n) yegelijcken dat den selven gerardo volgen/
sulle(n) de vruchten van t(ar)wen van negen dach(mael) lants/
in twee stucke(n) gelegen eensdeels ond(er) thieldonck en(de)/
eensdeels onder winxele Bij alsoe nochtan dat de selve/
gerardt die bynne(n) eend(er) maent nae dat die ind(er)/
schue(re)n sulle(n) sijn geweest sal doen dersschen en(de) ae(n)verd(en)/
en(de) oft den heylig(en)geest van tieldonck d(aer) op volghde/
voe(r) thalf mudde roggen dat den selve(n) heylige(n)g(eest)/
op deen stucke van dien heeft van twee jae(re)n/
verloepen dat de voirs(creven) henr(ic) van depe(n)dale/
d(aer) af onbelast sal zijn D(aer) af de voirs(creven) wille(m) geloeft/
heeft den selve(n) heylig(en)geest te v(er)nuegen(e) en(de) soe/
vele te doene dat de vruchte(n) voirs(creven) d(aer)af niet/
belast en sullen wordden ende dit ov(er)mits der so(m)men/
van xx pet(er)s te xviii stuv(er)s tstuck die de voirs(creven)/
gelovers vand(en) voirs(creven) gerardo bekint hebben ontfangen/
te hebben(e) Voirt heeft bekint de voirs(creven) willem/
van thuydekem dat de voirs(creven) gerard(us) hem geleent/
heeft twee rinsg(ulden) ende xii st(uvers) d(aer) voe(r) hij den selve(n)/
gerardo geloeft heeft te leve(re)n toeghste naistcomen(de)/
twe mudde(n) rogs pag(abilis) mensu(r)e lovan(iensis) et apud/
lovan(ium) del(iberandos) op alsoe nochtan soe v(er)re de voirs(creven) ge(rar)[d(us)]/
m(er)kelijcke wy(n)ninge hadde aen tvoirs(creven) coren boven/
de voirs(creven) xx pet(er)s eens dat hij in dien gevalle/
vanden voirs(creven) twee mudde(n) rogs niet hebben/
en sal Geloven(de) oic de voirs(creven) gelov(er)s ind(ivisim) den/
voirs(creven) janne van thuydeke(m) in dien te hebben(e)/
dat hij al des voirs(creven) steet van w(er)d(en) houden sal/
tamq(uam) ass(ecu)[tu(m)] behoud(elijc) oic dat de voirs(creven) jan van/
tuydekem de voirs(creven) vruchten af ende inne doen/
sal tot sijne(n) laste ende die doen dorsschen ende/
bereyden ende den voirs(creven) gerard(o) te loeven(e)/
/ tsijne(n) huyse leve(re)n al op zjine(n) cost ende last/
ende des sal jan hebben tstroo caf ende crinsen/
vanden selven vruchten al sond(er) argelist cor(am)/
pynnoc bouchout aprilis xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1500-01-12

Transcription

2020-07-20 by Karel Embrechts
Gerardus de thymo/
heeft bekint dat/
hij dese vruchten va(n)/
t(ar)we(n) gehadt heeft/
o(n)belet va(n) elk(er) malk(ander)e en(de) heeft alzoe de gelovers d(aer)aff quijtgescoude(n) behoud(elijc) den selve(n) gerardo/
zijn recht vande(n) twee mudden rocgs op willem(me) va(n) thudekem actu(m) ja(nua)[rii] xii[a]/
a(nn)[o] xv[c] stilo braban(tie)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator