SAL7392, Act: R°311.2-V°311.1 (541 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°311.2-V°311.1  
Act
Date: 1499-04-15

Transcription

2020-09-05 by Karel Embrechts
Item her jan keyart prieste(r) religieulx en(de) prioir des/
godshuys van gruene(n)dale en(de) brued(er) gheert de feyte(re)/
rintmeest(er) desselfs godsh(uys) in p(rese)ntia hebben genomen/
en(de) bekint genomen te hebben in pechtingen tegen/
he(re)n en(de) meeste(re)n claese de puteo en(de) he(re)n gheerde de/
thymo prieste(r) canonicken der kercken van sinte peters/
te loeven(e) inden name en(de) van wegen der selver/
cap(it)len voe(r) de twee deelen ende van claese de coste(re)/
als p(ro)cur(eur) van m(ijn) hee(re) den p(re)laet des godsh(uys) van s(in)[te]/
g(er)truyden te loeven(e) voe(r) dand(er) derde deel de/
grote core(n)thiende der selv(er) cap(it)len en(de) mijns he(re)n des/
p(re)laets van s(in)[te] g(er)trud(en) voirs(creven) gelegen te geldenaken/
en(de) te groot molle(n)baix soe v(er)re de selve cap(it)le(n) en(de)/
m(ijn) hee(re) dabt voirs(creven) de voirs(creven) groote core(n)thiende ald(aer)/
houden(de) zijn Te houden ende te hebben van s(in)t/
jans(mis)s[e] naistcomen(de) eene(n) t(er)mijn van zesse jae(re)n lanck/
due(re)nde deen nae dand(er) sonder middel vervolgen(de)/
elcx jairs d(aer)enbynnen om ende voe(r) negene(n)tsestich/
mudden rogs pag(abilis) cu(m) va(n)no et pe(n)na bene p(re)pa(ra)te/
me(n)s(ur)e lovan(iensis) alsulcx core(n)s als ald(aer) wassen sal s(in)[t]/
andries(mis)s[e] ap(oste)ls vallen(de) en(de) ombegrepen te liechtmesse/
volbetaelt te zijne te weten(e) den voirs(creven) he(re)n vand(en)/
cap(it)len de twee delen d(aer) af ende den voirs(creven) p(re)laet/
dand(er) derdel d(aer) af en(de) te loeven(e) te leve(re)n quol(ibe)t ass(ecutu)[m]/
It(em) is vorw(er)de oft de voirs(creven) thiende van gemeynd(er)/
heervairt hagelslage oft tempeeste(n) bescadicht wordd(en)/
/ dat den voirs(creven) godshuyse van gruene(n)dale d(aer) af cortsel/
gedaen sal wordden gelijc ande(re)n boven ende bened(en)/
behoud(elijc) nochtan dat zij die scade ten lancsten/
den voirs(creven) he(re)n vand(en) cap(it)le cundigen en(de) de wete/
d(aer) af doen sullen ten lancsten bynnen xv daigen/
nae dat die geschiet sal zijn cor(am) pynnock/
boechout aprilis xv
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator