SAL7392, Act: R°334.2 (582 of 688)
Search Act
previous | next
Act R°334.2  
Act
Date: 1499-05-02

Transcription

2020-09-21 by Karel Embrechts
Den dach van vercoepe der goede(n) jonch(e)r raes vand(er)/
rivie(re)n gepubliceert te geschieden(e) bijd(en) offic(ie)r van bye/
uuyt versueckbr(ieve) van des(er) stadt die op in sat(er)d(aghe) naestc(omende)/
diene(n) soude tussche(n) ja(n)ne bla(n)kart voe(r) hem selven/
ende goirde vand(er) strate(n) als p(ro)cur(eur) der weduwe(n) ra(m)p(ar)ts/
t(er) eenre ende jonche(re)n raese vand(er) rivie(re)n v(er)vangende/
in dese(n) jonche(re)n ph(ilips)e van baillot zijne(n) vader t(er) ande(re)/
es met hue(re)n consente geco(n)tinueeert ende gep(ro)longeert/
tot van in sat(er)dage naestc(omende) ov(er) acht dagen om alsdan/
te diene(n) gelijc dien op in sat(er)daghe naestc(omende) mett(er)/
publicatie(n) diene(n) soude Ende doffic(ie)r van bye voirs(creven)/
heeft last genome(n) dat ten naeste(n) sondage ind(er) kercke(n)/
te cu(n)digen cor(am) borch(oven) buetsele maii secunda
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator