SAL7392, Act: R°385.1 (665 of 688)
Search Act
previous | next
Act R°385.1  
Act
Date: 1499-06-13

Transcription

2020-10-26 by Karel Embrechts
Item m(ar)griete pi(n)nocx docht(er) wijlen hee(re)n amelrijcx/
heeft wed(er)roepen ende wed(er)roept mits desen alle/
procu(r)atien ende mechticheyden die zij tande(re)n tijden/
gegeven heeft janne van duffle wonen(de) te libbeke/
bliven(de) anderss(ins) deselve p(ro)cu(r)atie in hue(re)n virtute en(de)/
wesen(e) soe verre dat den ande(re)n procur(eur)s deselve/
p(ro)cu(r)atie begrijpt soude mogen aengaen cor(am) pi(n)nock/
bouchout junii xiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator