SAL7392, Act: R°392.2 (679 of 688)
Search Act
previous | next
Act R°392.2  
Act
Date: 1499-06-19

Transcription

2020-10-27 by Karel Embrechts
Item will(el)mus cloest(er)mans als man en(de) mo(m)boir heylwigen/
van tuldel sijns wijffs in p(rese)ntia heeft gekint ende/
gelijt en(de) mits desen kint en(de) lijt [dat he(m)] bij he(re)n ja(n)ne peecx/
p(ri)ste(r) canonick sinte cruys te luydick/
hem met volle(n) pachte afgeleet te wesen sijn hellicht/
van alsulke(n) drie r(ins) guld(en) lijfpen(sien) als deselve/
barth(elmeeus) [he(n)rix soen salig(er) gedachten] a(n)no lxxxvii febr(uario) xxvi bekinde voe(r) scepen(en)/
van loven(e) sculdich [te] sijne der vors(creven) heylwigen ende/
meeste(re)n barth(elmeeuse) de ruysche tot hue(re)n live [et] sup(er)stit(is)/
dair inne h(er) gheert van duer p(ri)ste(r) sijn heffen(en) en(de)/
disposit(ie) behoud(en) hadd(e) promitt(ens) null(atenus) alloqui/
d(i)c(t)o d(omi)no joh(ann)i prout cor(am) buetsele crol junii xix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator