SAL7392, Act: R°61.1 (131 of 688)
Search Act
previous | next
Act R°61.1  
Act
Date: 1498-09-04

Transcription

2020-05-04 by Jos Jonckheer
Item arndt van faconval sone gielis van faconval/
woenen(de) te hupain in p(rese)ntia heeft gekint vernueght/
ende betaelt te zijne [van goirde van coeni(n)cxloe sijne(n) sweer] mits alsulken p(er)de alse de selve/
arndt kiesen sal uuyt xi oft xii p(er)den in zijns sweers voirs(creven)/
stal wesen(de) ende anderssins van allen alsulken geluften/
en(de) obligatien als [de selve] goirt van coni(n)cxloe [voirs(creven)] sijn sweer hem/
e(n)nichss(ins) gedaen mach hebben van wat saken oft in/
wat manie(re)n dat zij Ende heeft hem d(air)af allessins/
quijtgeschoud(en) ende geloeft d(air)af quijt vry en(de) ombelast/
te houden tegen eene(n)yegelijken en(de) gerecht warant/
hem d(air) af te zijne te voirde(r) mits dien want hij/
sijns wijfs kintsgedeelte gelijc den ande(re)n kinde(re)n/
van desselfs goirts ende zijns wijfs goeden trecken/
sal cor(am) pynnoc tymple septembr(is) quarta
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2018-07-16 by The Administrator