SAL7392, Act: R°79.3-V°79.1 (182 of 687)
Search Act
previous | next
Act R°79.3-V°79.1  
Act
Date: 1498-09-26

Transcription

2020-09-03 by Jos Jonckheer
Item cornel(is) van thienen briede(r) heeft geloeft goird(e)/
de bubbele(re) sone wijlen m(er)tens de so(m)me van xiiii(½) r(ins)g(ulden)/
te xx st(uvers) tstuc bynne(n) eend(er) mae(n)t naistc(omende) te betalen t(am)q(uam)/
ass(ecu)[tu(m)] uuyt saken vand(en) borchtocht van eene(n) p(er)de dat/
hubr(echt) ph(ilip)s tegen den selven goirde gecocht hadde met/
vorw(er)d(en) oft cornel(is) den selve(n) t(er)mijn laet ov(er)gaen sond(er)
//
bet(alen) dat dan de selve goirt d(aer) voe(r) ten huyse desselfs/
cornel(is) sal moegen gaen panden en(de) die v(er)coepen oft/
den selven cornel(is) d(air) voe(r) moegen doen houden dwelc/
van beyden hem best gelieven sal sond(er) voird(er) recht/
te derven v(er)sueken cor(am) blanck(art) sub(stitu)[to] rosme(re) burg(imagis)[tr(is)]/
septembr(is) xxvi
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2018-07-16 by The Administrator