SAL7392, Act: V°120.4 (253 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°120.4  
Act
Date: 1498-11-12

Transcription

2020-07-26 by Karel Embrechts
Item symon van rotthe(m) woenen(de) toplinthe(r) heeft/
geloeft robb(er)de van hoye de so(m)me van lxiii r(ins)g(ulden)/
te xx st(uvers) tstuck te bet(alen) alle s(in)[te] m(er)tensmesse van nu/
voirtane vii rinsgulden tot dat de voirs(creven) so(m)me vol/
bet(aelt) sal zijn quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] met conditien oft hij e(n)nigen/
t(er)mijn liet ov(er)gaen dat dan twee t(er)mijne(n) gevalle(n) sulle(n)/
zijn Ende met voldoen van des(er) sal de voirs(creven) symoen/
den selven robb(er)de voldaen hebben in al tgene des hij/
in hem gehouden mocht zijn aengaende der pechti(n)gen/
vanden goeden desselfs robb(er)ts te foul gelegen cor(am)/
pynnock buets(ele) nove(m)br(is) xii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator