SAL7392, Act: V°131.1 (269 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°131.1  
Act
Date: 1498-11-20

Transcription

2020-07-25 by Karel Embrechts
Item willem ende joes gans gebruede(re)n inden name/
van hen selven en(de) als p(ro)cur(eurs) en(de) van wege(n) katrijne(n) gans/
hue(re)r sust(er) wettige kinde(re) ende erfgenamen meest(er)s peters/
wijlen gans van zijne(n) yersten bedde in p(rese)ntia hebben op/
heden acht(er)volgen(de) seke(r) acten gewesen inden raide van braba(n)t/
ons gened(ichs) he(re)n vand(er) daet xxii daige oct(obri) lestleden staen(de)/
ald(aer) in questien tegen de weduwe die tweeste en(de) leste/
huysvr(ouw) des voirs(creven) wijle(n) meest(er)s pet(er)s cautie gestelt/
en(de) geloeft in dien te voldoene vand(en) vruchten p(ro)fijte(n)/
ende emolume(n)ten d(aer) van de selve acte me(n)tie maict/
Ende h(ier) voe(r) zijn hue(r) borgen bleven jan van bouchout/
en(de) pet(er) pet(er)s creme(r) d(aer) af de voirs(creven) twee gebrueders/
inden name als voe(r) geloeft hebben de selve hue(r) borgen/
costeloes ende scadeloes tontheffen cor(am) borch(oven) tymple no(vem)[br(is)]/
xx[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator