SAL7392, Act: V°133.2-R°134.1 (274 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°133.2-R°134.1  
Act
Date: 1498-11-22

Transcription

2020-07-28 by Karel Embrechts
Nae dien meest(er) barth(olomeus) kyp als geleyt totten goeden/
m(er)tens wijlen de bubbele(re) molde(r) alst blijct maii xxi a(n)no/
xci bynnen des(er) came(re)n voe(r) thien pet(er)s lijfpen(sien) nae/
inhoudene(e) den besceyde d(aer) af wesen(de) hem de goede desselfs/
wijle(n) m(er)tens hadde doen leve(re)n te weten(e) de moelen/
met allen den woenen(den) huys(en) d(aer)omtr(ent) staen(de) aende beghijne(n)/
poirte gelegen ende oic seke(r) ande(r) huysen tot drien toe/
staen(de) op de p(ro)efstrate tegen tsweert over d(aer) af hij barth(olomeus)/
vand(en) voirs(creven) thien pet(er)s lijfpen(sien) in gebreke was van twee/
jae(re)n en(de) een half rinten en(de) tot dien bege(re)nde assig(na)tie/
van pande oft sijn hootpe(n)ni(n)ge nae inhoudt zijnd(er) br(ieven)/
en(de) dach hadde doen besceyden nae des(er) stadt recht de/
kinde(re) desselfs wijle(n) m(er)tens en(de) hant vand(en) voirs(creven) goed(en)/
en(de) ande(re) h(ier) bynnen liggen(de) doen doen met symoen(e) belle(n)s/
vorste(r) oft dat zij quame(n) tot eene(n) seke(re)n gelegen daige/
hen doen gep(re)figeert en(de) nu ov(er)leden voir meye(r) en(de) scepen(en)/
om in dien rechts te plegen(e) doende alsoe de voirs(creven)/
barth(olomeus) sijn aensprake ten selven daige ten ynde voirs(creven)/
Ald(aer) geco(m)p(ar)eert zijn goirt en(de) m(er)ten bubbeleers sone(n) wijle(n)/
m(er)tens voirs(creven) bij henr(icke) van raveschote hem seggen(de)/
p(ro)cur(eur) der selv(er) nemen(de) dach van v(er)antwerden(e) inden/
name der selv(er) twee kinde(re)n tot eene(n) seke(re)n dage/
oick alsnu ov(er)leden tot welken daige en(de) alsnu de/
voirs(creven) barth(olomeus) v(er)sochte dat zij antw(er)d(en) soud(en) op zijn/
petitie oft dat hem de gelev(er)de goede tot zijnder/
schult behoef volgen souden als voe(r) die hij p(rese)nteerde/
te ve(r)ifice(re)n op dats behoefde Ald(aer) de voirs(creven) twee/
gebrued(er)s noch niema(n)t van hue(re)n wegen gecomp(ar)eert/
en zijn ende de voirs(creven) meest(er) barth(olomeus) alsoe voirts v(er)socht/
heeft trecht es gewesen t(er) manissen smeyers bijd(en)/
/ scepen(en) op heden inde banck soe v(er)re de selve zijn/
wed(er)p(ar)tie niet en antw(er)de ten opstaen(e) smeyers en(de)/
der scepen(en) dat hem de geleidde goede tot zijnd(er)/
gebrek en(de) scult behoef volgen souden alsoe v(er)re/
alst noch voir scepen(en) comen is in scampno no(vem)[br(is)]/
xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator