SAL7392, Act: V°135.2 (279 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°135.2  
Act
Date: 1498-11-22

Transcription

2020-07-28 by Karel Embrechts
Item jorijs lobbe hem seggen(de) p(ro)cur(eur) van cleme(n)te/
paeps woenen(de) te woemelghe(m) bij antw(er)pen in/
p(rese)ntia heeft gekint ende gelijdt v(er)cocht te hebben(e)/
als p(ro)cur(eur) desselfs clements yweyne steve(n)s wonen(de)/
tov(er)ijssche alsulken mudde rogs erffelijck als de/
voirs(creven) clement heeft op seke(r) goede toebehoiren(de)/
gheerde rogiers gelegen t(er) lanen om en(de) voe(r)/
een seke(r) so(m)me van pe(n)ningen des zij tsamen/
ov(er)comen zijn in welk vercoepen de selve jorijs/
den selven yweyne toegeseet heeft dat soe wa(n)neer/
tvoirs(creven) mudde core(n)s afgequeten sal wordden dat/
voe(r) die afquiti(n)ge gegeven moten wordden thien/
gouden gulden(en) Geloven(de) voirt de voirs(creven) jorijs den/
selven cleme(n)te in dien te hebben(e) dat hij t(er) maniss(en)/
des voirs(creven) yweyns den selven yweyne int voirs(creven)/
mudde corens erff(elijc) behoirlijc goeden ende vestigen/
sal prout Bekynnen(de) oick dat inde selve coma(n)tscap/
verredent is dat den voirs(creven) yweyne volghen/
de drie pachten die verschenen zijn cor(am) borch(oven)/
buets(ele) nove(m)br(is) xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator