SAL7392, Act: V°142.1 (291 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°142.1  
Act
Date: 1498-11-29

Transcription

2020-07-28 by Karel Embrechts
Nae dien jan van udekem bij drie behoirl(ijcken) genechten/
heeft doen co(m)me(re)n en(de) raste(re)n seke(r) haeffl(ijcken) goede toebehoren(de)/
a(n)nen diericx te weten(e) eene(n) seke(re)n gordel en(de) ande(r) haefl(ijcken)/
goede voe(r) tgebreck van drie r(ins)g(ulden) eens d(aer) af zij te/
hemw(er)ts gehouden was gedragen(de) hem de selve jan/
van udeke(m) tot symoen(e) bellens vorste(r) dat de voirs(creven) rasta(men)[te]/
behoirl(ijck) bij hem gesciet wae(re)n v(er)sueken(de) in dien trecht/
om tott(er) voirs(creven) zijnd(er) scult te geraken(e) met coste en(de) come(r)/
D(aer) op de scepen(en) t(er) maniss(en) smeyers wesen dat zij den/
diene(r) beg(er)den taenhoiren(e) de welke nae tvoirs(creven)/
vo(n)nisse cleerde de rastame(n)ten voirs(creven) bij hem behoirl(ijck)/
gesciet te zijne ten versueke des voirs(creven) jans en(de) de/
conde en hadde hij niet weten te doene want zij/
huer buyten lants hiel v(er)sueken(de) in dien alsoe noch/
trecht Es gewesen t(er) manissen smeyers bijden scepen(en)/
dat de voirs(creven) jan sijn scult clee(re)n soude bij eede en(de)/
d(aer)entinden recht dwelc de selve jan oick gedaen/
heeft te weten(e) op drie rinsgulden(en) eens sonder/
cost ende co(m)mer versueken(de) alsoe noch als voe(r) trecht/
D(aer) op de scepen(en) ten uut(er)sten t(er) maniss(en) smeyers gewese(n)/
hebben dat de voirs(creven) jan sijn voirs(creven) gecleerde scult/
verhalen en(de) v(er)reycken soude aende gerasteerde goede/
met coste en(de) co(m)me(r) Ov(er)de d(aer) yet dat hij dat wed(er)/
ke(re)n soude en(de) oft d(aer) gebrake dat hij dat volgen/
soude met rechte act(um) in scampno nove(m)br(is) penulti(m)a
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator