SAL7392, Act: V°152.3-R°153.1 (309 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°152.3-R°153.1  
Act
Date: 1498-12-10

Transcription

2020-07-29 by Karel Embrechts
Allen den genen dat eerw(er)dige hee(re)n hee(r) ende meest(er)/
ad(ri)aen flore(n)tii deken ende meest(er) claes vand(en) putte/
en(de) h(er) lodewijck van gruene(n)dale canoniken der kercken/
van sinte pet(er)s te loeven(e) r(e)p(rese)nte(re)nde tgeheel capittel/
der selv(er) kercken in p(rese)ntia hebben gemaict en(de) geordineert/
claese foelen te zijne hue(r) meye(r) van hue(re)n hove/
/ te libbeke ende d(aer)ontr(ent) om de selve meyerie met des/
d(aer)aen cleeft wel ende getrouwelijc texerce(re)n ende te/
bedienen ende alle chijsen rinten pachten opcomi(n)gen/
en(de) vervallen van dien te verwae(re)n te manen teyssche(n)/
optebue(re)n ende tontfangen d(aer) voe(r) te panden te daighen/
te beleyden (et)c(etera) in mel(iori) forma cu(m) p(otes)tate sub(stituen)[di] p(ro)mitten(tes)/
rat(um) renu(n)cian(tes) salvo iusto calculo cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator