SAL7392, Act: V°17.3-R°18.1 (41 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°17.3-R°18.1  
Act
Date: 1498-07-13

Transcription

2020-03-24 by Jos Jonckheer
Item wout(er) le seve woenen(de) te foul heeft geloeft/
lamb(er)de duffay den jongen zesse croenen te xxiiii/
stuv(er)s tstuck te bet(alen) de drie croene(n) d(air)af tussche(n)/
dit en(de) loeven(e) kermesse naistc(omende) ende dande(r) drie/
croenen tald(er)heyligemesse d(air) nae volgen(de) quolib(et)/
ass(ecu)[tu(m)] met cond(itien) oft hij den yerste(n) t(er)mijn laet/
ov(er)gaen ombet(aelt) dat al gevallen sal zijn Ende/
dit in voldoeni(n)gen vand(er) assignatie(n) van alsulken/
seven croenen eens als de selve lamb(er)t hadde opd(en)/
voirs(creven) woute(re)n hem geassigneert bijd(er) stadt van/
loeven(e) in mi(n)dernissen van tgene des de selve/
wout(er) van poirt(er)gelde d(er) selv(er) stadt sculdich/
was welke assignatie en(de) besceyt in dien
//
de selve wout(er) vanden selven lambeerde/
overheeft cor(am) buetsele bouchout julii xiii[a]
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2018-07-16 by The Administrator