SAL7392, Act: V°228.1 (429 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°228.1  
Act
Date: 1499-02-14

Transcription

2020-08-20 by Karel Embrechts
Vander questien gecomen inde banck voe(r) meye(r) ende/
scepen(en) van loeven(e) tusschen vrancken van loeven(e) t(er)/
eende(r) ende loye [vacat] diene(r) en(de) cnape in spaengne/
als van seke(re)n handedich(eiden) die de voirs(creven) loy gedaen/
soude hebben aen den voirs(creven) vranck(en) en(de) oic van/
van seke(re)n injurieus(en) woirden op hem gesproken d(aer)af/
de selve vranck alsoe v(er)re dat den woirden ae(n)ghinck hem v(er)droegh e(n)nige bet(er)nisse te eysschen bliven(de) bij/
dmeeste als vand(er) handedich(eiden) hopen(de) soe v(er)re hij die/
gethoene(n) conste en(de) in gra(m)men moede gesciet te/
zijne dat hem zijn wed(er)p(ar)tie doen soude een bet(er)nisse/
te straesborch oft alsulken bet(er)nisse alse de hee(re)n scepen(en)/
wijs(en) soud(en) D(aer)op de voirs(creven) loy tselve ontkynnen(de)/
seyt datmen dat alsoe niet bevi(n)den en soude en(de)/
dat de voirs(creven) vranck hem omtr(ent) kersmesse voirleden/
grotelik(er) ov(er)vallen hadde mits sneen vloeken en(de) ande(er)ss(ins)/
en(de) dat hij loy hem alsoe verw(er)de met sneen vloeken(de)/
sonder meer mair ontkinde als voe(r) de voirs(creven) handedich(eiden)/
ende nae dien de voirs(creven) vranck met vo(n)nisse der/
scepen(en) t(er) maniss(en) des meyers gewijst is tot zijne(n) thoen(en)/
bijd(er) scepen(en) en(de) hij zijns thoens als vand(er) handedich(eiden)/
genoech volquam nae recht tselve geschiet te zijne/
in felle(n) moede Es gewesen p(ar)tien in wed(er)sijden/
hue(r) saken te vorst gesloten hebben(de) ten ynde als voe(r)/
bij den scepen(en) t(er) maniss(en) smeyers dat de voirs(creven) loye/
den voirs(creven) vrancken sculdich soude zijn te doene/
t(er) bet(er)nissen eene(n) wech te straesborch te porren/
bynnen xl daigen naistcomen(de) en(de) d(aer)af goede wairh(eit)/
te bringen(e) oft zijne(n) goeden moet te hebben(e) in/
scampno febr(uarii) xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator