SAL7392, Act: V°246.3-R°247.1 (456 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°246.3-R°247.1  
Act
Date: 1499-03-01

Transcription

2020-08-25 by Karel Embrechts
Inder saken geport voe(r) den raide vand(er) stadt/
tussche(n) jouffr(ouwe) ka(tlij)[ne(n)] van langrode wed(uw)[e] jans wijle(n)/
switten t(er) eende(r) en(de) jacoppe(n) hue(re)n sone en(de) cornel(ise)/
de vroede molde(r) inde amoelen t(er) ande(re) der selver/
amoelen aengaen(de) d(aer) inne de voirs(creven) jouffr(ouwe) inden/
name van wijle(n) janne de witte hue(re)n man/
p(re)tendeerde gericht te zijne in trecht den selven/
wijle(n) janne de witte hue(re)n man compete(re)nde/
en(de) tsamen in vollen stoele besaten en(de) [he(m) in deili(n)gen gevalle(n) mochte(n) wese(n)] alsoe uuytrey/
kinge en(de) bet(alinge) te hebbe(n) vand(en) voirs(creven) molde(r) vand(en)/
v(er)loepe in dien Aldair de voirs(creven) jacop hue(r) geroepen/
zijnde metten yersten niet en comp(ar)eerde hoe wel/
de selve naemaels quam en(de) wert alsoe gelast voe(r)/
de compst des voirs(creven) jacops den voirs(creven) molde(r)/
dat hij de voirs(creven) jouffr(ouwe) wed(er) contente(re)n soude van/
hue(r) p(ar)t en(de) portie wijle(n) huers mans die hij in zijnd(er)/
tijt besitten(de) was oft anders soude men d(aer) aff/
executie doen over den selven molde(r) oft zijn/
/ goede als nae recht behoe(re)n soude Dwelc de voirs(creven)/
jacop comen(de) inde came(r) heeft geschut en(de) geseet dat/
hij ontkinde dat zijn moeder e(n)nich gedeelte dair/
inne hadde oft zijn vader gehadt hadde ende dat/
hem zijn moeye smu(n)ters die moelen gemaict hadde/
hem refere(re)nde totten testame(n)te in dien vand(er) selv(er)/
zijnd(er) moeyen D(aer) tegen de voirs(creven) zijn moed(er) laten(de)/
gaen testame(n)t der voirs(creven) moeyen heeft geseet dat/
jan de witte wijlen huer man als voe(r) in zijnen/
leven(en) hadde een gedeelte in vollen stoele tselve besitten(de)/
hopen(de) d(aer) inne gericht te zijne in tselve gedeelte/
Es geseet en(de) geordineert bijden selven raide dat/
de stadt huer h(ier) af informe(re)n soude vand(en) gedeelte/
des voirs(creven) wijlen jans de witte het zij uuyter deyli(n)gen/
leven(de) wair heyt oft and(er)ssins tusschen dit en(de) in/
goensdaige naistcomen(de) ende d(aer)entinden tusschen/
den voirs(creven) jacoppe en(de) hue(r) gedaen te wordden(e) soe/
behoe(re)n sal ende werdde gelast jacoppe(n) oic alsdan/
te bringe(n) testame(n)t van zijnd(er) moeyen ende werdde/
gelast den molde(r) tgoet ond(er) te houden(e) totten ynde/
vanden beslichte van des(er) om alsdan den ghenen te/
betalen(e) en(de) gelevert te wordden(e) die d(aer)inne gericht/
soude moegen wesen in (con)s(ili)[o] opidi m(ar)tii p(ri)ma
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator