SAL7392, Act: V°260.3-R°261.1 (474 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°260.3-R°261.1  
Act
Date: 1499-03-07

Transcription

2020-08-26 by Karel Embrechts
Want m(er)ten h(er)mans cuype(r) als geleydt nae des(er)/
stadt recht voir zijn wettich gebreck uuyt crachte/
van scepen(en) br(ieven) van loeven(e) tot allen den goeden/
beide have en(de) erve jans van kermpt m(er)tens/
aliten en(de) marie(n) zijnd(er) kinde(re)n wout(er)s van kermpt/
en(de) wille(m)s van kermpt soe wair die gelegen zijn/
hem met br(ieven) van des(er) stadt gescreven aenden meyers/
van bueding(en) oft hue(re)n stedehoude(re)n alle de selve/
goede behoirlijck heeft doen leve(re)n ende den/
voirs(creven) p(er)soenen dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier)/
inde banck voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) doen/
besceyd(en) oft zij hen d(aer) tegen hadden willen oppone(re)n/
Ald(aer) zij op heden als ten daige van rechte d(aer)toe/
dienen(de) niet gecomp(ar)eert en zijn noch niema(n)t van/
hue(re)n wegen den voirs(creven) geleidden comp(ar)e(re)nde ende/
trecht voirts v(er)sueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en) van/
loeven(e) t(er) maniss(en) smeyers nae dat hen behoirlijck/
gebleken heeft bij rappoirte jans van hove des(er)/
stadt bode tvoirs(creven) exploit gesciet te zijne gewese(n)/
hebben met vo(n)nisse Wair de wed(er)p(ar)tie vanden/
voirs(creven) geleidden niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaene/
smeyers ende der scepen(en) datmen den selven geleidden/
vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde macht van/
zijne(n) beleide scepen(en) brieven ende leveri(n)gen alsoe/
v(er)re alst noch voir scepen(en) comen is in scampno/
m(ar)tii vii[a]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator