SAL7392, Act: V°279.2 (504 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°279.2  
Act
Date: 1499-03-18

Transcription

2020-08-29 by Karel Embrechts
Allen dat jan van couthem pet(er) m(er)chelijs en(de) lijsbeth/
swillen als gemechtich van vr(ouwe) katlijne(n) van oppe(n)/
dorp wed(uwe) he(re)n jans wijlen van bloys ridders/
beyde mits tra(n)sporte ten selve(n) rechte en(de) ov(er)geven(en)/
vand(en) pri(n)cipale(n) rintbr(ieven) der x r(ins)g(ulden) tsjairs erffel(ijc)/
ende oick om te moegen v(er)volgen met rechte dactie/
vand(en) beleyde d(aer)uuyt van m(ijn) vr(ouwe) wegen gedaen/
cu(m) p(otes)tate sub(stituen)[di] in p(rese)ntia hebbe(n) uuyt crachte/
vand(er) selv(er) p(ro)cu(r)atien gesubstitueert en(de) voirts in/
hue(re)n prope(re)n name geco(n)st(itueert) (et)c(etera) meeste(re)n bartholomeuse/
boeyen willem(me) van leefdale henr(icke) van raveschote/
en(de) jacoppe wittema(n) aut Alle de selve rinten/
dinhout vand(en) scepen(en) br(ieven) der selv(er) en(de) oick huere/
actie vand(en) selven beleide hen getra(n)sporteert te/
manen teysschen (et)c(etera) in mel(iori) forma p(ro)mitt(entes) rat(um)/
salvo iusto calculo cor(am) buets(ele) bouchout m(ar)tii xviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator