SAL7392, Act: V°282.3-R°283.1 (510 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°282.3-R°283.1  
Act
Date: 1499-03-22

Transcription

2020-08-31 by Karel Embrechts
Allen den genen dat jouffr(ouwe) katlijne vand(er) hofstadt/
wed(uw)[e] wijle(n) zeghers vand(en) heetvelde woenen(de) te/
wespelair cu(m) tuto(r)e heeft geconst(itueert) (et)c(etera) willem(me) bercx/
hue(re)n meye(r) woenen(de) te wespelair willem(me) vand(er)/
capellen henr(icke) appelte(re)n ad(ri)ane de wynt(er) alle drie/
woenen(de) te bruessele aut alle hue(r) saken (et)c(etera)/
te verwae(re)n in mel(iori) forma cu(m) p(otes)tate substiduen(di)/
quoad p(re)d(ictum) will(el)mu(m) vand(er) bercx du(m)taxat welcke/
gesubstitueerde de selve willem wed(er)om sal moegen/
/ revoce(re)n promitt(entes) rat(um) salvo iusto calculo Heeft/
voirt de selve wed(uw)[e] ger(e)voceert en(de) wed(er)roepen/
en(de) mits desen r(e)voceert en(de) wed(er)roept alle alsulke/
p(ro)cu(r)atie(n) en(de) mechtich(eiden) als zij voirmaels gemaict en(de)/
gepasseert mach hebben wien dat zij willen(de) en(de)/
vercle(re)nde dat die van nu voirtane crachteloes/
en(de) machteloes zijn en(de) van onw(er)d(en) gehoud(en) worden/
due(re)nde dese voirs(creven) p(ro)cu(r)atie totten wed(er)roepen(en) der/
voirs(creven) wed(uw)[en] en(de) niet langhe(r) cor(am) pynnock ty(m)ple/
m(ar)tii xxii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator