SAL7392, Act: V°314.3-R°315.1 (548 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°314.3-R°315.1  
Act
Date: 1499-04-18

Transcription

2020-09-11 by Karel Embrechts
Item zehar del me sone wijle(n) gheerts woenen(de) te/
nordregnes in p(rese)ntia heeft geloeft he(re)n janne/
prieste(r) franchois en(de) gabriel henchy gebruede(re)n/
van nu voirtane allessins tot zijne(n) laste te drage(n)/
en(de) jairlijcx te betalen(e) tvie(re)ndeel van alsulken/
twee mudden t(ar)wen erfpachts als de voirs(creven) h(er)jan/
en(de) franchois tande(re)n tijden te twee malen v(er)cocht/
hebben en(de) bekint sculdich te zijne voir scepen(en)/
van loeven(e) he(re)n janne de ponte prieste(r) ende/
oick tvie(re)ndeel van alsulken drie mudden deen/
d(aer)af julii penulti(m)a li(br)[o] lxxxiiii ende dand(er) vand(er)/
daet augusti xiii eod(em) de hellicht d(aer)af t(ar)we/
en(de) dand(er) hellicht coren(en) oick erfpachts als de/
/ voirs(creven) franchois met seke(r) zijn borgen bekinde sculdich/
te zijne voe(r) scepen(en) van loeven(e) sept(embri) xxviii lxxxix/
den p(ro)viseurs ende mo(m)boirs vand(er) kercke(n) van bo(m)male/
Ende t(er) and(er) zijd(en) mits desen hebbe(n) gekint en(de) gelijdt/
de voirs(creven) h(er) jan en(de) franchois den voirs(crven) zehar/
als mo(m)boir zijns wijfs in deylinge(n) gevalle(n) te zijne/
tvie(re)ndeel van allen den omberuerlijcken goeden van/
landen bossche(n) ende rinten d(aer) af seke(r) deylinghen/
ald(aer) tussche(n) den selven p(er)sonen gesciet zijn en(de) gelijc/
zij die en(de) elc hue(re)r nu houden op de co(m)me(r) en(de)/
last d(aer) te voe(re)n uuytgaende behoudelijck dat/
de voirs(creven) zehar egheen recht hebben en sal in/
huys ende hoff toebehoiren(de) wijlen janne van/
nordrengnes gelegen te nordrengnes bijde/
kercke cor(am) bouchout crol aprilis xviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator