SAL7392, Act: V°335.2-R°336.1 (585 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°335.2-R°336.1  
Act
Date: 1499-05-03

Transcription

2020-11-12 by Karel Embrechts
Allen den ghene(n) dat jan boene ka(tlij)[ne] reers sijn huysvrouwe/
weduwe wille(m)s wijlen van opstalle ka(tlij)[ne] lijsbeth van/
opstalle dochte(re)n desselfs wijlen willems die hij hadde/
vand(er) vors(creven) ka(tlij)[nen] reers zijnd(er) huysvr(ouwe) lucie van opstalle/
wed(uw)[e] he(n)ricx wijle(n) van maelcote lijsbeth en(de) katlijne/
van maelcote gesuste(re)n hue(r) dochte(re)n inde(n) name(n) van/
he(n) selve(n) en(de) oick van wegen wille(m)s jans ende/
joha(n)nen van maelcote oick kinde(re)n der selv(er) wed(uw)[en]/
absent zijnde die de vors(creven) lucie hue(r) moed(er) ende de/
vors(creven) lijsbeth en(de) ka(tlij)[ne] van maelcote hier toe geloeft/
hebben te v(er)vangen dict(is) ka(thari)[na] et elizabeth de op/
stalle Necnon elizabeth et ka(thari)[na] de maelcote cu(m)/
tuto(r)ibus in p(rese)ntia hebben geconstitueert daneele van/
eze(r)en ende lod(ewijcke) de hoeghe vorspreke aut Om/
van hue(re)n wegen ende in hue(re)n name te manen teyssche(n)/
opte bue(re)n ende tontfangen alle alsulke sculd(en) alsme(n)/
den selve(n) constituen(ten) ond(er) de banck van herssele e(n)nichss(ins)/
sculdich mach zijn aen wien deselve sculd(en) en(de) alle/
/ questien gescillen ende gedingen dair uuyt spruytende/
met rechte texeque(re)n ende te v(er)volgen te bedingen te/
wi(n)nen te verliesen in mel(iori) for(ma) promitt(entes) rat(um) salvo/
iusto calculo cor(am) buetsele bouchout maii t(er)cia
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator