SAL7392, Act: V°356.2 (618 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°356.2  
Act
Date: 1499-05-27

Transcription

2020-10-04 by Karel Embrechts
It(em) es dese guedi(n)ge geschiet ind(er) manie(re)n voirs(creven) want/
de selve marck die woenechtich es te noyons in/
vrancrijcke ende niet verthueven en mach mits/
nootsaken ende alzoe sijn saken in desen selve nu/
niet besorgen en can noch en mach ende hij/
begheert dese goede vercocht ende ten hooghste(n) gebracht/
te wordden tot zijne(n) meesten orboe(r) ende profijte/
dair hij inne betrout den voirs(creven) meest(ere)n ghijsbrechte/
ende vincente dat zij dat alzoe selv(er) acht(er)volgen/
ende de guedi(n)ge in zijnd(er) absen(tien) mett(er) voirs(creven) hue(re)r/
guedi(n)ge(n) die alzoe bij he(n) vercocht zijnde voirt/
moege(n) doen ende de coepers alsoe besorge(n) dat/
hen genoech zij altijt ten meesten orboe(r) nochtan/
vande(n) selven mercken cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator