SAL7392, Act: V°360.1 (624 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°360.1  
Act
Date: 1499-05-28

Transcription

2020-10-07 by Karel Embrechts
Want wout(er) prokeels als man en(de) mo(m)boer m(ar)griete(n) pet(er)s/
zijnd(er) huysvr(ouwe) nae des(er) stadt rechte voer zijn wettich gebrec/
uuyt cracht van scepen(en) br(ieven) van loeven(e) come(n) en(de) geleit zijnde/
tot allen den goede(n) beyde have en(de) erve henricx van houthe(m)/
zoe wair die gelegen zijn hem met br(ieven) van des(er) stat/
gescr(even) aen den meye(r) van cumptich oft zijne(n) stadhoude(r)/
ts(in)[te] pet(er)srode [vissenake] alle de selve goede behoirlijck heeft doen/
leve(re)n en(de) den selve(n) henricke dach van rechte alh(ier) te/
comp(ar)e(re)n inde banck voe(r) meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(e) doen/
bescheid(en) oft hij hem d(aer)tegen hadde willen oppone(re)n/
Aldair hij op hede(n) als ten v(er)streken(en) daige van rechte/
niet gecomp(ar)eert en is noch procur(eur) van zijne(n) tweg(en) de/
voirs(creven) geleidde comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirt v(er)sueken(de)/
soe verre dat de scepen(en) van loeven(e) t(er) maniss(en) smeyers/
nae dat he(n) behoirl(ijc) gebleke(n) heeft bij r(es)c(ri)pte jans/
van vlasselair als meye(r) voirs(creven) tvoirs(creven) exploit geschiet/
te zijne gewese(n) hebbe(n) vo(n)nislijck wair de wed(er)p(ar)tie/
vand(en) voirs(creven) geleidd(e) niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(en)/
smeyers en(de) der scepen(en) datme(n) den selve(n) geleidd(e) vand(en)/
voirs(creven) goed(en) houde(n) soude inde macht van zijne(n) beleide/
en(de) scepen(en) br(ieven) en(de) leveri(n)g(en) alzoe v(er)re alst noch voir scepen(en)/
comen es in scampno maii xxviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator