SAL7392, Act: V°367.3-R°368.1 (637 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°367.3-R°368.1  
Act
Date: 1499-06-01

Transcription

2020-10-11 by Karel Embrechts
Allen den ghenen dat hergheert van bruessele prieste(r)/
cureyt van ned(er)ijssche in p(rese)ntia heeft geco(n)stitueert ende/
gecreeert otten van meenssele om tot behoeff van/
hem ende zijne(n) medeplege(re)n te moege(n) heffen en(de)/
opbue(re)n alle alsulke chijsen rinten pachte(n) ende/
ande(r) emolume(n)ten ende vervallen als den voirs(creven)/
he(re)n gheerde voirtane valle(n) ende verschijne(n) zullen/
/ ende alsnu o(n)betaelt uutstaen van alsulke(n) goede(n) ende/
heerlich(eiden) als hij liggende heeft inde p(ro)chie van hakendevel/
geheete(n) thoff van bruessele d(aer)op de voirs(creven) otte met zijnen/
medepleg(er)s heffende zijn jairlijx vier r(ins) g(ulden) erffel(ijc) ende/
dat soe la(n)ghe en(de) tott(er) tijt toe de selve otte tot behoeff/
als voe(r) betaelt zal zijn vand(er) so(m)men van xvi r(ins)g(ulden) te xx st(uvers)/
tstuc als van verloepe vand(er) voirs(creven) rinten met oic den/
coste(n) van rechte die d(aer)op soude(n) moegen gaen Revoce(re)nde/
d(aer)bij de voirs(creven) hergheert joh(ann)ese spapen die sijn meye(r) va(n)d(en)/
hove voirs(creven) geweest heeft ende constitue(re)nde den voirs(creven)/
otten van meenssele te zijne(n) meye(r) vande(n) selve(n) hove/
om doffitie vand(er) zelv(er) meyereij in dien wel ende/
getrouwelic texerce(re)n en(de) te bedienen cu(m) p(otes)tate sub(situen)[di]/
p(ro)mitt(ens) rat(um) renu(n)c(ians) salvo iusto calculo cor(am)/
bouchout crol junii p(ri)ma
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator