SAL7392, Act: V°46.1 (102 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°46.1  
Act
Date: 1498-08-21

Transcription

2020-05-20 by Jos Jonckheer
Item pet(er) van dormale als borge van meeste(re)n anth(onijs)/
mas voe(r) vijf rinsg(ulden) lijfpen(sien) ten live meest(er) jasp(ar) kinsschot/
en(de) marie(n) sijnd(er) sust(er) et sup(er)stit(is) welken br(ieven) meest(er) golijn/
van tsestich bij janne oelma(n)s al(ias) de bye als man/
en(de) mo(m)boir der selv(er) marien kinsschot ten selve(n) rechte/
ov(er)gegeven wert a(n)no xciiii junii ulti(m)a ende den pri(ncipa)[le(n)]/
br(ieven) vand(er) daet lxxvii maii x[a] in p(rese)ntia heeft gekint/
en(de) gelijdt dat om dese rinte te lossen vanden goeden/
des voirs(creven) meest(er) anth(onijs) als pri(n)cipael vand(er) selv(er) lijfpen(sien)/
soe vele vercocht zijn in zijnen sterfhuyse als d(air)mede/
te v(er)valle(n) dafquit(inge) vand(er) selv(er) lijfpen(sien) mette(n) acht(er)stelle/
en(de) dat de d(enieren) d(air)af gecomen sijn in sulken handen/
dat de selve pet(er) als borge d(air)mede te vreden is/
en(de) bekint hem d(air)af alsoe gelost en(de) onthaven te zijne/
scelden(de) d(air)af quijte meeste(re)n anth(onijs) en(de) ande(re) zijn/
borgen ende hue(re) goede en(de) erfgename(n) volcomelijc/
Promitt(ens) null(atenus) alloqui Sed war(andizare) prout cor(am) borch/
bouch(out) augusti xxi
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2018-07-16 by The Administrator