SAL7392, Act: V°65.5 (143 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°65.5  
Act
Date: 1498-09-09

Transcription

2020-05-02 by Jos Jonckheer
Item gheert speelma(n)s woenen(de) te thienen en(de) henr(ick) moens/
sone wijle(n) g(eer)ts woenen(de) te ghempe hebben geloeft/
ind(ivisim) te bet(alen) yden van gry(m)me al(ia)s meys wed(uw)[e] claes/
wijlen meys de so(m)me van tweelf r(ins)g(ulden) te xx/
st(uvers) tstuc te weten(e) de zesse rinsguld(en) d(air)af s(in)[t] andries(mis)s[e]/
naistc(omende) ende dande(r) vi r(ins)g(ulden) te liechtmesse d(air) nae/
volgen(de) quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] met conditien oft de voirs(creven) p(er)sone(n)/
e(n)nigen t(er)mijn lieten overgaen sonder betalen soe sal de/
voirs(creven) yde altijt bliven moegen op hue(r) yerste recht/
vanden scepen(en) brieven van loeve(n) de(n) welk(en) spreken(de) is/
van twee rijd(er)s lijfpen(sien) cor(am) buets(ele) bouch(out) sept(embris) ix[a]
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2018-07-16 by The Administrator