SAL7392, Act: V°68.2 (150 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°68.2  
Act
Date: 1498-09-11

Transcription

2020-05-13 by Jos Jonckheer
Item pet(er) de draye(re) die hem als poirte(r) van des(er)/
stadt met br(ieven) der selver hadde doen uutscriven/
uuyt(er) hachten d(air) inne hij tot rotselair ten v(er)sueke/
henr(icx) luema(n)s gestelt hadde geweest heeft hem/
de selve pet(er) op heden alh(ier) inde banck te/
rechte gep(rese)nteert tegen den selven henr(ick) Ald(air)/
de selve henr(ick) noch p(ro)cur(eur) van zijne(n) wegen/
niet gecomp(ar)eert en is in scampno septembr(is) xi[a]
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2018-07-16 by The Administrator