SAL7392, Act: V°75.1 (171 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°75.1  
Act
Date: 1498-09-20

Transcription

2020-05-15 by Jos Jonckheer
Want jan vander bruggen geheete(n) metten gelde die als/
p(ro)cur(eur) zijnd(er) moeder wed(uw)[e] jans wijlen van loeven(e) [mette(n) gelde] comen/
en(de) geleyt is tot allen den goeden beyde have en(de) erve jans/
wijlen van leeuwe soe wair die gelegen zijn hem met/
met br(ieven) van des(er) stadt gescreven aenden meye(r) van wiltsele/
oft zijne(n) stadthoude(r) alle de selve goede behoirlijc heeft/
doen leve(re)n ende den selven janne dach van rechte te/
comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck voe(r) meye(r) ende scepen(en) van loeven(e)/
doen besceyden oft hij hem d(air) tegen hadde willen oppone(re)n/
Ald(air) hij op heden als ten dage van rechte d(air) toe dienen(de)/
niet gecomp(ar)eert en is noch p(ro)cur(eur) van zijne(n) wegen/
den voirs(creven) geleydden comp(ar)e(re)nde ende trecht voirt v(er)sueken(de)/
soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(e) t(er) manissen smeyers/
nae dat het behoirlijc gebleken heeft bij rappoirte jans/
driedoens des(er) stadt bode tvoirs(creven) exploit gesciet te zijne/
gewesen hebben voir een vo(n)nisse wair de wed(er)p(ar)tie vand(en)/
voirs(creven) geleidden niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaen(e) smeyers/
en(de) der scepen(en) datmen den selven geleydden vand(en) voirs(creven)/
goeden houden soude inde macht van zijne(n) beleyde/
scepen(en) br(ieven) ende leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch voir scep(enen)/
comen is behalven janne van leeuwe den jonghen/
ov(er)let van zijnd(er) defentien als p(ro)p(ri)etar(is) d(er) selv(er) goed(en)/
in scampno septembr(is) xx
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2018-07-16 by The Administrator