SAL7392, Act: V°75.2-R°76.1 (172 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°75.2-R°76.1  
Act
Date: 1498-09-20

Transcription

2020-07-13 by Jos Jonckheer
Want ph(ilip)s de bucq als oir ende erfgename g(er)trud(en)/
wijle(n) puene(n)s sijnd(er) moed(er) ende oic als actie hebben(de)/
van seke(re)n scepen(en) brieven van loeven(e) geleydt zijnde/
nae des(er) stadt recht voir zijn wettich gebrecke/
uuyt crachte van scepen(en) brieven van loeven(e) tot allen/
den goeden beyde have ende erve jans joron sone/
wijle(n) he(n)ricx en(de) jans wijlen joron sone wijlen/
jans soe wair die gelegen zijn hem met brieve(n)/
van des(er) stadt gescreven aenden meye(r) van graven oft/
zijne(n) stadthoude(r) alle de selve goede behoirlijc heeft/
doen leve(re)n ende den voirs(creven) janne joron ende der wed(uw)[en]/
des voirs(creven) wijlen jans joron en(de) hue(re)n man dach van
//
rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck voir meye(r) ende/
scepen(en) van loeven(e) doen besceyden oft zij hen d(air) tegen/
hadden willen oppone(re)n Ald(air) zij op heden als ten daige/
van rechte d(air)toe dienen(de) niet gecomp(ar)eert en zijn noch/
p(ro)cur(eur) van hue(re)n wegen ende henr(ick) van ravescote/
als p(ro)cur(eur) des voirs(creven) geleydd(en) comp(ar)e(re)nde en(de) trecht/
voirts v(er)sueken(de) soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(e)/
t(er) manissen smeyers nae dat hen behoirlijc gebleken heeft/
bij rapporte jans driedoens des(er) stadt bode tvoirs(creven)/
exploit gesciet te zijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse/
wair de wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven) geleidden niet en comp(ar)eert/
voe(r) den opstaen(e) smeyers ende der scepen(en) datmen den/
selven geleidden vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde/
macht van zijne(n) beleide scepen(en) brieven en(de) leveri(n)gen/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen is in scampno/
septembr(is) xx
ContributorsWalter Winnelinckx
Moderated byWalter Winnelinckx
Last update: 2018-07-16 by The Administrator