SAL7392, Act: V°79.2 (183 of 687)
Search Act
previous | next
Act V°79.2  
Act
Date: 1498-09-28

Transcription

2020-07-20 by Karel Embrechts
Item henric van thienen als p(ro)cur(eur) he(re)n pet(er)s van/
h(er)baix meest(er) bertel(meeus) kyp ende willem van thienen als/
zegg(er)s desselfs he(re)n pet(er)s t(er) eenre en(de) henr(ic) hanckart/
als zegge(r) arnts de gheest absent zijnde en(de) oic in absen(cie)/
henr(ix) wout(er)s oic segge(r) vand(en) selven arnde de gheest/
hebben hen gep(rese)nteert voir janne blanckart substituyt/
vand(en) borg(er)meest(er) om te v(er)staen(e) totten beslichte vanden/
gescille dat is tussche(n) den selve(n) h(er) pete(ren) en(de) arnde/
zijne(n) wynne ind(en) gevalle oft de selve arnt en(de) henr(ic)/
wout(er)s zijn een segge(r) wae(r) gecomp(ar)eert des neen oft/
tgeschille navolgen(de) der voirs(creven) submissien ov(er) te gheven(e)/
Ende heeft de selve p(ro)cur(eur) van he(re)n pete(re)n ten ynde dat/
de submissie niet uuyt en splijte p(ro)visie beg(er)t van bescr(iven)/
den selve(n) arnde en(de) henr(icke) wout(er)s tot eene(n) gelegen(en)/
daige van acht daigen eer de submissie expire(re)/
dwelc hen bijden selven borg(er)meest(er) alsoe geco(n)senteert/
is cor(am) eod(em) sub(stitu)[to] burg(imagistr)[o] septembr(is) xxviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator