SAL7392, Act: V°83.4-R°84.1 (188 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°83.4-R°84.1  
Act
Date: 1498-10-02

Transcription

2020-11-03 by Karel Embrechts
Item tot desen heeft de voirs(creven) jan geloeft oft hem van/
brued(er) oft sust(er) yet v(er)storve oft toequame vanden/
gelijcke sacke corens erffelijc die zij hebben op ande(r)/
panden te willebri(n)gen topvelpe oft elswair gelegen/
dat hij altijt zijn gedeelte van dien den selven/
/ godsh(uyse) t(er) cond(itien) hier nae bescreven den selven godsh(uyse)/
in handen stellen ende bevestigen sal prout cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2018-07-16 by The Administrator