SAL7392, Act: V°99.3,R°101.1 (214 of 688)
Search Act
previous | next
Act V°99.3,R°101.1  
Act
Date: 1498-10-19

Transcription

2020-11-13 by Karel Embrechts
Nae dien machiel helmichi als p(ro)cur(eur) vanden/
capellanen van sinte pet(er)s te loeven(e) voe(r) den/
raide vand(er) stadt te kynnen gegeven heeftn/
seke(r) gebreke(n) van bet(alinge) van drie rijders gevalle(n)/
a(n)no xcvii qui(n)ta augusti den selve(n) capellanen/
uuytstaen(de) op huys en(de) hoff toebehoiren(de) gorijse/
vrancx gelegen inde proeftstrate vand(en) drie rijd(er)s/
erff(elijc) die de selve capellane(n) hebben opde selve/
goede ende hoe de selve gorijs seke(r) panden/
onder de wet geselt hadde om d(aer) aen te v(er)halen/
de selve rinten oft tgene des trecht d(aer)aff/
wijsen soude soe wa(n)neert met rechte beslicht/
wae(r) tcortsel dat de selve gorijs die d(aer) aff/
gheen cortsel gehadt en hadde dat hij meynde/
d(aer) af te hebben(e) en(de) niet eer Bege(re)nde de selve/
machiel tot zijnd(er) betalingen in dien te comen(e)/
en(de) die questie te beslichten(e) eer de toecomende/
rinte wed(er) vallen soude ende ov(er)jarich wesen/
/ despedicie van rechte in desen ende den selven/
gorijse d(aer)toe bescreven te hebben(e) dwelc alsoe/
gebuert is ende met brieven van des(er) stadt gedrage(n)/
aenden selven gorijse bij laureyse van valkenborch/
bode van des(er) stadt die d(aer) af sijn rappoirt heeft/
gedaen Nae den welken de selve machiel wed(er)/
gecomp(ar)eert is voe(r) den selven raide v(er)halen(de) des/
voirs(creven) steet ende te kynnen geven(de) dat gorijs tsijne(n)/
daige niet gecomp(ar)eert en is noch yema(n)t van/
sijnen wegen noch alnoch niet en comp(ar)eerde v(er)sueken(de)/
alsoe trecht in dien Soe is bijden selve(n) raide/
uuytgesproken dat hij sijn recht opde voirs(creven) gesette/
pande met executien der selv(er) voirts volgen soude/
en(de) de selve vercoepen ende ten hooghsten bringen/
bij alsoe oft d(aer) yet ov(er)de dat hij dat restitueren/
soude [en(de)] oft d(aer) gebrake dat hij voirts vae(re)n soude moge(n)/
met rechte in (con)s(ili)[o] opidi xix octobr(is)
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1
Date: 1498-11-12

Transcription

2020-11-13 by Karel Embrechts
Acht(er)volgen(de) des(er) t(er)mi(n)a(ci)[en]/
es gelast bijd(en) borg(er)m(eeste)r/
meest(ere)n bertel(meeuse) kyp/
dese pa(n)den ende/
pe(n)ni(n)gen bij gorijse/
geset te late(n) volg(en)/
machiele helmichi/
als p(ro)cu(reu)r va(n)d(en) cap(ela)[n(en)]/
act(um) no(vem)[br(is)] xii a(nn)[o] xcviii
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2019-01-24 by The Administrator