SAL7393, Act: R°101.1 (188 of 691)
Search Act
previous | next
Act R°101.1  
Act
Date: 1499-10-07

Transcription

2019-02-19 by helga peeters
Item pet(er) van quaderebbe sone wijle(n) pet(er)s wonen(de)/
te quaderebbe en(de) gheert mo(m)mart geheeten de cuype(re)/
wonen(de) tot erps in p(rese)ntia hebben genomen ende/
bekynten genomen te hebben(e) ongesund(er)t en(de) elc een/
voir al van baud(ewijn) jorijs al(ia)s rintm(eeste)r en(de) p(ro)cur(eur)/
vand(en) cap(it)len der nyeuwer fundatie(n) van s(en)[te] pet(er)s/
te loeven(en) inden name en(de) van wegen der selv(er)/
cap(it)len de thiende den voirs(creven) cap(it)le toebehoeren(de)/
gelegen tot erps ende d(air)omtrint te houden ende/
te hebben van s(en)t jansmesse lestleden eenen/
t(er)mijn van ix jae(re)n due(re)nde deen nae dand(er) sond(er)/
middel v(er)volgen(de) elcx jairs de voirs(creven) twee yerste/
jae(re)n jairlijcx d(air)enbynnen om ende voe(r) lxx pet(er)s/
te xviii stuv(er)s den pet(er) en(de) den stuv(er) te drie plecken/
braban(ts) payme(n)ts mu(n)ten cours ende loep hebben(de)/
ten tijde vand(en) betalingen inden land(e) van brab(ant)/
Ende elc vand(en) ande(re)n zeven jae(re)n jairlijcx om/
en(de) voe(r) lxxii gelijcke pet(er)s inder weerd(en) voirs(creven)/
alle jae(re) te twee t(er)mijne(n) te bet(alen) te weten(e) deen/
hellicht d(air) af te kersmesse en(de) dand(er) hellicht/
s(en)[t] jansmesse en(de) telken t(er)mijne te loeven(en) te leve(re)n/
den voirs(creven) rintm(eeste)r ten tijde wesen(de) quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)]/
Ende es h(ier) inne bevorwert soe v(er)re de selve/
thiendeners bynne(n) den voirs(creven) t(er)mijne e(n)nighe/
schade vand(en) voirs(creven) thiend(en) hadd(en) oft leden mits/
tempeeste van hagelslage oft gemeyne(n) orlogen/
dat hen dan tvors(creven) capittel d(air) af restoir en(de)/
v(er)gutsel doen sal gelijc ande(re) he(re)n boven en(de)/
beneden hue(re)n thiendene(re)n doen sullen sonder/
argelist cor(am) borch cav(er)chon octobr(is) septima
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt