SAL7393, Act: R°117.3-V°117.1 (217 of 691)
Search Act
previous | next
Act R°117.3-V°117.1  
Act
Date: 1499-10-22

Transcription

2019-03-06 by helga peeters
Item goirt de kalfsteke(re) heeft geloeft g(oir)de/
boschman de so(m)me van drie rinsg(ulden) te xx st(uvers) tstuc/
en(de) eene(n) st(uver) te betalen(e) den yersten r(ins)g(ulden) d(air) af bynnen
//
eender maent naistc(omende) en(de) tsurpl(us) d(air) van volbet(aelt)/
te zijne te vastelavont naistcomen(de) met (con)ditien/
oft hij den yerste(n) t(er)mijn laet ov(er)gaen sond(er) bet(alen) dat dan al gevallen sal zijn cor(am) buets(ele) burg(imagistr)[o]/
octobr(is) xxii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt