SAL7393, Act: R°135.2 (249 of 692)
Search Act
previous | next
Act R°135.2  
Act
Date: 1499-11-06

Transcription

2019-04-01 by helga peeters
Item mychiel herdewijck sone wijlen machiels/
en(de) jan van craken sone wijlen meest(er) jans beyde/
woenen(de) t(er) vue(re)n in p(rese)ntia hebben genomen en(de)/
bekint genome(n) te hebben(e) tegen he(re)n tielma(n)ne van/
utriecht als p(ro)chiaen vand(er) vue(ren) alsulken thiende/
van allen vruchten diemen gewoenlijck es te v(er)thiend(en)/
metter vleeschthienden bynnen der vrijheyt vand(er)/
vue(re)n als der voirs(creven) curen toebehoirt behalven de/
thiende van yse(r) die gewoenlijck es mett(er) thienden/
van duysborch verpacht te wordden Te houden/
en(de) te hebben van s(in)[t] jans(mis)s[e] baptisten lestleden/
eene(n) t(er)mijn van drie jae(re)n v(er)volgen(de) Elcx jairs/
d(air)enbynnen om ende voe(r) veertich rinsg(ulden) te xx st(uvers)/
tstuck jairlijcx tot drie t(er)mijne(n) te betalen(e) Te/
weten(e) deen derdel d(air)af te loeven(en) kermesse dand(er)/
derdel te liechtmesse en(de) tderde derdel te half meye/
d(air)nae volgen(de) Ende noch om en(de) voe(r) vier hondert/
walms jairlijcx tot r(e)p(ar)atien vand(en) huysen vand(en)/
p(er)sonaetscap voirs(creven) quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] Et quil(ibe)t dictoru(m)/
deci(m)atoru(m) p(ro)misit aliu(m) de sua medietate indemp(nem)/
releva(r)e cor(am) zedele(re) cav(er)chon nove(m)br(is) sexta
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt