SAL7393, Act: R°144.2-V°144.1 (261 of 692)
Search Act
previous | next
Act R°144.2-V°144.1  
Act
Date: 1499-11-14

Transcription

2019-04-09 by helga peeters
Want h(er) mach(iel) absoloens ridde(r) als geleidt nae/
des(er) stadt recht voir zijn wettich gebreck uuyt/
crachte van scepen(en) br(ieven) van loeven(en) tot allen/
den goeden beide have en(de) erve jacops wijlen/
maricke jans en(de) jacops wijle(n) maricke sijnd(er) kinde(re)n/
lod(ewijck) en(de) tossains maricke en(de) andries maricke/
huer nevens soe wair die gelegen zijn hem/
met br(ieven) van des(er) stadt gescreven aenden meye(r)/
van gest a geropont oft zijne(n) stadthoude(r) alle/
de selve goede behoirlijck heeft doen leveren/
en(de) den voirs(creven) lod(ewijck) en(de) tossain maricke en(de) der/
wed(uw)[en] en(de) kinde(re)n de voirs(creven) wijle(n) andries maricke
//
dach van rechte te co(m)p(ar)e(re)n alh(ier) inde banck voir/
meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) doen besceyden oft/
zij hen d(air) tegen hadden willen oppone(re)n Ald(air)/
zij op heden als ten dage van rechte d(air) toe/
dienen(de) niet gecomp(ar)eert en zijn noch p(ro)cur(eur)/
van hue(re)n wegen den voirs(creven) geleidden/
comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirts v(er)sueken(de) soe v(er)re/
dat de scepen(en) van loeven(en) t(er) maniss(en) smeyers/
nae dat hen behoirlijc gebleken heeft bij rapporte/
jans driedoens des(er) stadt bode tvoirs(creven) exploit/
gesciet te zijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse/
wair de wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven) geleidden niet/
en comp(ar)eert voir den opstaen(e) smeyers en(de) der/
scepen(en) datmen den selven geleidden vand(en)/
voirs(creven) goeden houden soude inde macht van sijne(n)/
beleide scepen(en) br(ieven) en(de) leveri(n)gen alsoe v(er)re alst/
noch voir scepen(en) comen is in scampno nove(m)br(is)/
xiiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-06 by Xavier Delacourt