SAL7393, Act: R°159.3-V°159.1 (291 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°159.3-V°159.1  
Act
Date: 1499-11-28

Transcription

2019-05-02 by helga peeters
Item de voirs(creven) ph(ilip)s heeft geloeft den voirs(creven) he(re)n/
gielijse dat hij tusschen dit en(de) liechtmesse naistcomen(de)/
den selven he(re)n gielijse sal doen ende laten blijcken /
en(de) ov(er)leve(re)n hem genoech zijnde goet bescheyt alse dat/
de huysvr(ouwe) des voirs(creven) ph(ilip)s opde voirs(creven) v(er)oblig(er)de goede/
egheenss(ins) geduwarijt noch and(er)ssins bij crachte van/
huweliker vorw(er)d(en) gericht en es ende oft zij e(n)nichssins/
d(air) op geduwarijt oft gericht wae(re) bij crachte als voe(r)
//
oft and(er)ssins dat hij in dien gevalle de selve sijn huysvr(ouwe)/
in dien hebben sal dat zij alle huers rechts in dien/
renu(n)cie(re)n en(de) afgaen sal soe v(er)re dat den voirs(creven) he(re)n giel(ijs)/
hinderlijck soude moegen sijn oft p(re)judijs dragen aen/
sijne(n) gecochten erfpacht voirs(creven) ende dit bynnen den/
selven tijde voirs(creven) prout cor(am) eisdem
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt