SAL7393, Act: R°163.3-V°163.1 (299 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°163.3-V°163.1  
Act
Date: 1499-12-02

Transcription

2019-05-04 by helga peeters
Nae dien op heden comen es bijden rade vander/
stadt marie van manaix wed(uw)[e] arnts wijlen/
vand(en) broecke wynne tot p(er)cke in zijnd(er) levend(er) tijt/
te kennen geven(de) hoe de voirs(creven) arnt en(de) zij tsame(n)/
hadden seke(re) ombejaird(en) kinde(re)n o(n)versien van e(n)nighen/
mo(m)boe(re)n en(de) tuteurs die der selv(er) jong(er) wesen goed(en)/
met huer souden moegen rege(re)n ende den selven bijsta(n)t/
doen inden rechte justitien en(de) elders dair des soude/
moege(n) behoeven t(er) meest(er) salich(eit) orboe(re) en(de) p(ro)fijte der/
selv(er) kinde(re)n bege(re)nde d(air)af vand(er) wet in dien/
versien te sijne genoech oeck te kynnen geven(de)/
dat vand(en) zijden des voirs(creven) arnts gheen mage(n)/
oft vrinden alh(ier) omtrint en wae(re)n diemen d(air) toe/
soude moegen nemen Es hier op bij den raide/
int lange gelet zijnde bevi(n)den(de) de voir(creven) beg(er)te/
redelijck ende in rechte gesund(er)t uutgesproken/
ende get(er)mineert dat zij voir mo(m)boe(re)n der voirs(creven)/
ombejaird(en) kinde(re)n en(de) weesen metter voirs(creven) moed(er)/
der selv(er) gecreert en(de) genoempt hebben als mo(m)boir/
der selv(er) kinde(re)n goirde vanden berghe pet(er)ssone/
en(de) (christ)iane de longhe geswoirne vand(en) selven/
raide en(de) met hen als maech en(de) getrouwt hebben(de)/
een vand(en) dochte(re)n des voirs(creven) wijle(n) arnts jacoppe
//
amelrijcx om in dien ind(er) best(er) formen ende/
manie(re)n der voirs(creven) kinde(re)n saken en(de) goeden te r(e)ge(ren)/
en(de) te doen(e) t(er) meest(er) salich(eit) der selver als mo(m)boiren/
sculdich zijn van doene en(de) e(n)nighe p(ro)cur(eur)s een/
oft meer te moege(n) stellen opdats behoeft/
om de selve saken behoirlijc te beleyden en(de) alle/
guedinghe(n) en(de) vestich(eit) te doene en(de) te nemen(e)/
als van noode soude moegen wesen ten meest(en)/
orboe(r) als voe(r) behalven altijt goede rekeni(n)ge/
act(um) in (con)s(ili)[o] opidi cor(am) tymple sub(stitu)[to] buets(ele) burg(imagis)[tr(is)]/
et plu(r)ib(us) aliis de (con)s(ili)[o] decembr(is) secunda
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt