SAL7393, Act: R°169.2-V°169.1 (313 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°169.2-V°169.1  
Act
Date: 1499-12-05

Transcription

2019-05-15 by helga peeters
Want h(er) jan baecx prieste(r) als geleydt nae des(er) stadt/
recht voir sijn wettich gebreck uuyt crachte van/
scepen(en) brieve(n) van loeven(en) tot allen den goeden/
beyde have en(de) erve heerlijcke rechten chijsen ende/
ande(re)n rechten vand(en) heerlijch(eit) he(re)n symoens wijle(n)/
greve(n) van salmen hee(re) van rotselair te meerbeke/
en(de) eversberghe soe wair die gelegen sijn hem met
//
open(en) brieven van des(er) stadt gescreven aen alle officie(re)n/
alle de selve goede heerlijcke rechten chijs(en) en(de) ande(re)/
rechten behoirlijc heeft doen leve(re)n ende ja(n)ne bog(ar)t/
als pechtene(r) der voirs(creven) goed(en) (et)c(etera) dach van rechte/
te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banck voe(r) meye(r) en(de) scepen(en)/
van loeven(en) doen besceyden oft hij hem d(air)tegen/
hadde willen oppone(re)n Ald(air) hij op heden als/
ten daige van rechte d(air)toe dienen(de) niet ge(com)p(ar)eert/
en es noch p(ro)cur(eur) van sijne(n) wegen den voirs(creven)/
geleidden comp(ar)e(re)nde en(de) trecht voirts versueken(de)/
soe v(er)re dat de scepen(en) van loeven(en) t(er) manissen/
smeyers nae dat hen behoirlijc gebleken heeft/
bij rappoirte jans driedoens des(er) stadt bode tvoirs(creven)/
exploit gesciet te zijne bijd(en) meye(r) vand(en) heerlijch(eit)/
van rotselair tot ev(er)sberghe en(de) meerbeke bij/
ev(er)sberge gewesen hebben vo(n)nislijc wair de/
wed(er)p(ar)tie vand(en) voirs(creven) geleidden niet en co(m)p(ar)eert/
voe(r) den opstaen(e) smeyers en(de) der scepen(en) datmen/
den selve(n) geleidd(en) vand(en) voirs(creven) goeden houden soude/
inde macht van sijne(n) beleide scepen(en) brieven en(de)/
leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen/
es in scampno decembr(is) qui(n)ta
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt