SAL7393, Act: R°170.3-V°170.1 (315 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°170.3-V°170.1  
Act
Date: 1499-12-09

Transcription

2019-05-22 by helga peeters
Item daneel vand(er) distelen orgelmake(r) heeft geloeft/
augustijne opden berch inden name vand(er) kercken/
van wesemale te maken(e) een orgelwerck ind(en)/
voirs(creven) kercken en(de) tselve te leve(re)n al nae inhoudt/
vand(en) contracte d(air)af tussche(n) he(m) ende den p(er)soen/
en(de) kercmeest(er)s der selver kercken d(air)af gemaect/
d(air)af de cop(ie) h(ier) nae volght bynne(n) den tijde en(de)/
op alle de conditien d(air) inne begrepen Ende voe(r)/
tvoldoen van alle(n) dien sijn borghe(n) bleven des voirs(creven)/
daneels en(de) hebben v(er)antw(er)t ind(ivisim) henr(ick) vand(er)/
dijlen en(de) reyne(r) coecx scrij(n)make(r) beide woenen(de) te/
loeven(en) Et p(ri)m(us) ende t(er) and(er) zijden hebben geloft/
ind(ivsim) de voirs(creven) augustij(ne) opd(en) berch en(de) jor(is) boba beide inde(n) name
//
vand(er) kercken van wesemale den selven daneele/
sijn betalinge te doene oic nae inhoudt der selv(er)/
contracten tamq(uam) ass(ecu)[tu(m)] cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt