SAL7393, Act: R°179.2-V°179.1 (336 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°179.2-V°179.1  
Act
Date: 1499-12-13

Transcription

2019-07-25 by helga peeters
Item arndt cardinaels heeft geloeft pete(re)n brancke/
drie rinsgulden(en) te xx stuv(er)s tstuck van seke(re)n/
oofte dat de selve arndt tegen den voirs(creven) pete(re)n/
gecocht heeft en(de) ii pl(a)c(ken) van boeten tderdel d(air)af/
te vastelavo(n)de naistc(omende) mett(er) eend(er) boeten tiii[del]/
d(air)af te paessche(n) d(air)nae en(de) dleste derdel te sinxen(en)/
d(air) nae volgen(de) oft ombegrepe(n) s(in)[t] jans(mis)s[e] d(air) nae te bet(alen)/
quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] Met (con)ditie(n) oft hij den eene(n) t(er)mijn den
//
ande(re)n liet v(er)reyken sonder bet(alen) soe salt al/
gevallen sijn ende dat pet(er) d(air) voer sal moge(n)/
gaen panden ten huyse desselfs arnts sond(er)/
voird(er) recht te derven sueken cor(am) oliviers sub(stitu)[to]/
burg(imagistr)[o] et plu(r)ib(us) aliis de (con)s(ili)[o] dec(embris) xiii
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt