SAL7393, Act: R°191.1 (352 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°191.1  
Act
Date: 1499-12-22

Transcription

2019-08-19 by helga peeters
Item nae dien gheert scharnier als poirte(r)/
van des(er) stadt met br(ieven) der selv(er) stadt hadde doen/
afscrive(n) alsulken dach besceyden als hem ten v(er)sueke/
jans pirot bijden meye(r) van marantsart gedaen/
was geweest van ald(air) te comp(ar)e(re)n heeft hem op/
heden de p(ro)cur(eur) desselfs gheerts inde banc voe(r)/
meye(r) ende scepen(en) te rechte gep(rese)nteert ald(air) de/
selve pierot noch ande(re) niet gecomp(ar)eert en zij(n)/
in sca(m)pno dec(embris) xvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt