SAL7393, Act: R°191.4-V°191.1 (353 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°191.4-V°191.1  
Act
Date: 1499-12-16

Transcription

2019-02-22 by helga peeters
Item lijsbeth ty(m)mermans wed(uw)[e] jans wijlen coomans/
in p(rese)ntia heeft gekint ende gelijdt dat zij op sinte/
ka(tlij)[ne(n)] dach lestleden verhuert heeft gheerde varemans/
de hellicht vand(en) goeden naebescreven gelegen inde/
prochie van werchter
//
te weten(e) yerst de hellicht van drie dach(mael) vel/
circit(er) soe beemt soe lant geheeten de behagelma(n)s/
gelegen tussche(n) den nyeuwe(n)hof en(de) de lake It(em) noch/
de hellicht van eene(n) stucke soe beemt soe lant/
houden(de) twee boende(re)n oft d(air)omtrint geheeten de/
vlochte(r)berch? gelegen aende m(er)tenstrate It(em) noch de/
hellicht van (½) boende(r) beempts gelegen inde vijf eycke/
te houden(e) en(de) te hebben(e) van doen voirtaene eene(n)/
t(er)mijn van vi jae(re)n lanck due(re)nde deen nae dand(er)/
sonder middel v(er)volgen(de) elcx jairs d(air)enbynnen om en(de)/
voe(r) eene(n) rins gulde(n) te xx stuv(er)s den rins g(ulden) ge(re)ke(n)t/
te betalen(e) jairlijcx der voirs(creven) weduwe(n) s(en)te m(er)tens(mis)s[e]/
den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] It(em) heeft/
voirt bekint de voirs(creven) wed(uw)[e] dat zij den selven/
gheerde varema(n)s ten tijde voirs(creven) vercocht heeft/
de hellicht van alsulken houte als opde voirs(creven)/
goede doent(er)tijt gevelt en(de) afgehouwen lach/
cor(am) buets(el)[e] burg(imagistr)[o] decembr(is) xvi
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt