SAL7393, Act: R°192.3-V°192.1 (356 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°192.3-V°192.1  
Act
Date: 1499-12-16

Transcription

2019-08-19 by helga peeters
Item arndt cottens sone gielijs woenen(de) t(er) lynden/
en(de) pet(er) appelma(n) sone wijle(n) arnts woenen(de) te pelle(n)/
berch hebben geloeft ind(ivisim) ingelb(er)de egnoy rintm(eeste)r/
vand(en) groten heylige(n)geeste bynne(n) loeven(en) tot behoef/
vand(en) selve(n) heylige(n)gheeste de so(m)me van drie en(de) eene(n)
//
halven rinsg(ulden) uuyt saken van seke(re)n scaerhoute/
tegen den selven gecocht te betalen(e) deen hellicht/
d(air)af s(in)[t] jansmesse naistcomen(de) ende dander hellicht/
te bamisse d(air)nae volgen(de) quol(ibe)t ass(ecu)[tu(m)] cor(am) zedele(re)/
blanck(art) decembr(is)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt