SAL7393, Act: R°198.2-V°198.1 (361 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°198.2-V°198.1  
Act
Date: 1499-12-30

Transcription

2019-08-20 by helga peeters
Item (christ)iaen de pont sone wijlen colarts woenen(de)/
te wave(r) in p(rese)ntia heeft gekint en(de) gelijdt voe(r)/
hem ende sijne(n) nacomelingen claese(n) van meldert/
sone wijlen gielijs ende sijne(n) nacomeli(n)gen v(er)cocht/
te hebben ten erffelijcken rechte een huys ende/
hoff met sijnd(er) toebehoirten alsoet gelegen es/
te wave(r) voirs(creven) geheeten den gulden cop tusschen/
de goede jans de chenoit t(er) eend(ere) de h(er)strate te/
twee zijd(en) ende de oude dijle t(er) vierder zijden pro/
c(er)to p(re)tio de quo sat(isfacere) ende d(air)enboven erffelijc te/
houden en(de) te besitten opden co(m)mer d(air) te voeren uuyt/
gaen(de) te weten(e) yerst op she(re)n chijs drie mudde(n)/
corens erfpachts janne del fosse acht mudden corens/
oic erffpachts baudechon de fa en(de) twee mudden/
t(ar)wen oick erfpachts reyne(re)n del bauwette al/
mate van wave(r) t(er)mi(ni)s debit(is) p(er)solven(dum) Ende/
voirtmeer op twee pet(er)s te xviii stuv(er)s tstuck/
mu(n)ten ten tijde van betalingen cours hebbende/
erfchijs en(de) rinten alle ja(r)e te kersmesse te betalen(e)/
he(re)d(itarie) infut(urum) et sub hiis sat(is) et war(as) tamq(uam)/
prout met sulk(en) conditie(n) dat de voirs(creven) claes/
de voirs(creven) erfrinte sal moegen lossen en(de) quijten/
soe wa(n)neer hem dat best gelieven sal elken/
pe(n)ni(n)ck d(air)af met xviii gelijck(en) d(enieren) ac cum Geloven(de)/
de voirs(creven) (christ)iaen de pont dat hij met jouffr(ouwe)
//
paesschijne(n) de m(ar)celle wed(uw)[e] claes wijlen de pont/
zijn moed(er) als tocht(er)sse en(de) hij als p(ro)p(ri)etar(is) den/
voirs(creven) claese h(ier)af behoirlijcke uuytgevi(n)ge en(de) trans/
port opde vuege voirs(creven) voir meye(r) en(de) scepen(en) van/
loeven(en) tsamen doen sullen tusschen dit en(de) liecht/
messe naistcomen(de) en(de) die geloven te wara(n)de(re)n/
inder vuegen voirs(creven) Ende want niet wed(er)staen(de)/
de voirs(creven) v(er)copi(n)g(e) de voirs(creven) jouffr(ouwe) paesschijne/
inde selve goede schuldich es hue(r) vry tocht te/
behouden hue(re)n duerdach lanck soe es vorweerde/
en(de) heeft de voirs(creven) (christ)iaen toegeseeght en(de) geloeft/
de selve huysing(en) der voirs(creven) jouffr(ouwe) leefdage lanck/
due(re)nde bijd(er) selv(er) jouffr(ouwe) paesschijne(n) te doen ond(er)houden/
in redelijck(en) rep(ar)atien ende van nu voirtaene/
de selve goede tontlasten van alle(n) lasten uuyte(n)/
selven goed(en) gaende e(m)mers soe lange en(de) tot aender/
tijt toe dat de selve jouffr(ouwe) de selve goede als/
tocht(er)sse sal bliven besitten(de) cor(am) borch cav(er)chon dec(embris)/
penult(ima)
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt