SAL7393, Act: R°201.3 (368 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°201.3  
Act
Date: 1500-01-08

Transcription

2019-08-23 by helga peeters
Vand(er) questien en(de) diffe(re)nten wesen(de) tussche(n) he(re)n janne/
coutelier prieste(r) in deen zijde en(de) joesen van roesenbeke/
in dand(er) zijd(en) aengaende der hueri(n)gen van des voirs(creven) joes/
huyse gelegen inde broeckstrate metten toebehoirten dwelc/
de voirs(creven) h(er) jan in hueri(n)gen beseten heeft en(de) voirmaels/
in hueri(n)gen genomen tegen jonche(re)n jacoppe(n) uuyt(er) lyemi(n)g(en)/
d(air)af de voirs(creven) joes tselve huys naed(er) hueri(n)gen v(er)cregen/
heeft ende aengaen(de) den costen vand(en) r(e)p(ar)atien d(air)aen/
gedaen bijden selven he(re)n janne en(de) van al des dien/
e(n)nichssins voird(er) aencleven mach oft deen oft dande(r)/
malcande(re)n d(air)uuyt souden moegen heysschen(de) zijn/
hebben de selve p(ar)tien hen gesubmitteert ende v(er)bonde(n)/
inde mi(n)lijcke uuytsprake van andriese van thienen/
en(de) gerard(us) de thymo den welken de selve p(ar)tien/
hue(r) geschillen opdoen en(de) v(er)cle(re)n sullen in w(er)sijden/
d(air)af de selve arbiters hue(r) eendrechtige uuytsprake/
doen sullen tussche(n) dit en(de) liechtmesse naistc(omende) P(ro)mitten(s)/
rat(um) hinc inde d(i)c(t)o d(omi)no joh(ann)e renu(n)cian(ti) opde pene van/
xii goud(en) gulden(en) d(air)aen te v(er)bue(re)n bijden ghenen die de/
selve uutsprake niet en soude willen acht(er)volgen deen/
hellicht aen ons(er) genad(igen) hee(re) ende dander hellicht aende/
wed(er)p(ar)tie tselve onderhouden(de) cor(am) bla(n)ck(art) rosme(re) ja(nua)[rii] viii
ContributorsJos Jonckheer , Mi-Je Van Gils
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt