SAL7393, Act: R°203.2-V°203.1 (374 of 693)
Search Act
previous | next
Act R°203.2-V°203.1  
Act
Date: 1500-01-09

Transcription

2019-08-23 by helga peeters
Want anth(onis) uute(n) hove al(ia)s zedele(re) geleydt zijnde/
nae des(er) stadt recht voir sijn wettich gebreck/
uuyt crachte van scepen(en) br(ieven) van loeven(en) tot allen/
den goeden beyde have ende erve m(ar)grieten van/
breetzijp soe wair die inder stadt van loeven(en)/
oft bynnen der vrijheyt der selver ghelegen zijn/
hem met janne zedele(re) vorste(r) alle de [selve] goede/
behoirlijc heeft doen leve(re)n ende der voirs(creven) m(ar)gr(ie)[te(n)]/
dach van rechte te comp(ar)e(re)n alh(ier) inde banc voir/
meye(r) ende scepen(en) van loeven(en) doen besceyden/
oft zij heur d(air)tegen hadde willen oppone(re)n/
Ald(air) zij op heden als ten dage van rechte d(air)toe/
dienen(de) niet gecomp(ar)eert en es noch p(ro)cur(eur)/
van hue(re)n wegen den voirs(creven) geleydden/
comp(ar)eerde en(de) trecht voirts v(er)sueken(de) soe/
verre dat de scepen(en) van loeven(en) t(er) maniss(en)
//
smeyers nae dat hen behoirlijck gebleken heeft/
bij cleernissen des voirs(creven) jans zedelers vorsters/
tvoirs(creven) exploit geschiet te zijne gewesen hebbe(n)/
vo(n)nislijck wair de wed(er)p(ar)tie vanden voirs(creven) geleidd(en)/
niet en comp(ar)eert voe(r) den opstaene smeyers ende/
der scepen(en) datmen den selven geleidden vanden/
voirs(creven) goeden houden soude inde macht van zijne(n)/
beleide scepen(en) brieven ende leveri(n)gen alsoe/
verre alst noch voir scepen(en) comen is in scampno/
januarii ix[a]
ContributorsJos Jonckheer
Moderated byJos Jonckheer
Last update: 2017-06-07 by Xavier Delacourt